Met spijt in ons hart, vernemen we het overlijden van Fonteyn Freddy, vader van Fonteyn Franky en decenia lang lid van onze maatschappij. Langs deze weg betuigen we ons medeleven en wensen we de familie en vele vrienden sterkte toe in dit moeilijk moment.   Rouwbrief hier ter inzage.