Met spijt in ons hart, vernemen we het overlijden van Wauters Elie, grootvader van Van Cleven Glenn en decenia lang lid van onze maadschappij. Langs deze weg betuigen we ons medeleven en wensen we de familie en vele vrienden sterkte toe in dit moeilijk moment.   Rouwbrief hier ter inzage.