Beste sportliefhebbers,

Met spijt in ons hart, vernemen we het overlijden van De Swaef Petrus, vader van ons sportief lid De Swaef Gert. Langs deze weg betuigen we ons medeleven en wensen we de familie en vele vrienden sterkte toe in dit moeilijk moment.   Rouwbrief hier ter inzage.